Umowa kupna sprzedaży samochodu

Ubezpieczenie OC po zakupie samochodu

Częste kupowanie i sprzedawanie samochodów stało się już domeną XXI wieku. Pomimo tego wciąż przepisy dotyczące ubezpieczenia OC w takiej sytuacji nie są do końca znane. Podstawowe pytanie więc brzmi: Co stanie się z polisą po sprzedaży samochodu?

Umowa kupna-sprzedaży a ubezpieczenie pojazdu

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży samochodu powoduje, że pojazd ten przekazywany jest nowemu właścicielowi razem z polisą. Obowiązkiem więc nowonabywcy jest sprawdzenie, do kiedy jest ona ważna oraz czy została w pełni opłacona. Są to dwa podstawowe elementy, które pozwolą na uniknięcie ewentualnych konsekwencji finansowych. Z kolei sprzedający zobligowany jest do przekazania dokumentu polisowego kupującego oraz pisemnego zgłoszenia faktu sprzedaży do towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym zawarł umowę. Najlepiej, aby obowiązek ten wypełnić bez zbędnej zwłoki. 

Czy sprzedający może wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

W momencie podpisania umowy kupna-sprzedaży sprzedawca traci wszystkie uprawnienia związane z polisą. Dotyczy to także jej wypowiedzenia. Nie ma on możliwości złożenia wypowiedzenia OC oraz nie może otrzymać zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony. Od tej pory możliwość taką ma jedynie kupujący. Jeżeli zdecyduje się on na rezygnację z tej polisy i zawarcie swojej umowy, wówczas zwrot nadpłaconej kwoty z tej polisy wraca do jej pierwotnego właściciela.

Kto płaci dalsze raty?

Jeżeli wraz z zakupem samochodu, otrzymamy polisę z rozłożeniem płatności na raty, mamy obowiązek jej opłacenia w kwocie przeliczonej od dnia zakupu. Oznacza to, że jeżeli np. płatność podzielona została na II raty i pierwsza z nich opłacona została przez sprzedającego, a druga przypada już po podpisaniu umowy, to obowiązek jej zapłaty ma kupujący. W przypadku, gdy ta II rata była do zapłaty przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży wówczas następuje przez towarzystwo przeliczenie na dni i wskazanie ile ma do zapłaty sprzedający, a jaka jej część pozostała dla kupującego.

Rekalkulacja składki po zakupie samochodu


Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych towarzystwo ubezpieczeniowe może, ale nie musi dokonać rekalkulacji składki. Firmy, które chcą przyciągnąć nowych klientów nie korzystają z takiego prawa, dając im możliwość korzystania z polisy opłaconej przez poprzedniego właściciela. Szczególnym plusem jest to dla osób młodych, którzy nie ukończyli 26 roku życia i posiadają prawo jazdy od niespełna 3 lat. Uniknięcie rekalkulacji pozwala im na znaczące zoszczędzenie pieniędzy. 

Ważne! Przed ostateczną decyzją o zatrzymaniu polisy warto skonsultować się z agenetem ubezpieczeniowym, który sprawdzi, czy dane towarzystwo dokonuje przeliczenia składki dla nowonabywcy.

 

 

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Co może kupujący zrobić z polisą zbywcy?

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży samochodu wiąże się z formalnościami, koniecznymi do dokonania z towarzystwem ubezpieczeniowym. Podstawowe pytanie więc brzmi: czy możemy jeździć z polisą poprzedniego właściciela?

Prawo kupującego do polisy OC

Wraz z zawarciem umowy kupna-sprzedaży samochodu kupujący otrzymuje nie tylko samochód, ale i polisę. Od tej pory to on jest odpowiedzialny za jej opłacenie i sprawdzanie terminu ważności. Jednak sprzedający musi w pisemny sposób powiadomić zakład ubezpieczeń, że dokonał sprzedaży pojazdu, a tym samym przekazał ubezpieczenie OC nowonabywcy. Jeżeli kupujący nie wypowie tej polisy, a skorzysta z prawa jej zatrzymania, sprzedającemu nie należy się zwrot środków za niewykorzystany przez niego okres.

Co możemy zrobić z polisą zbywcy?

Tak jak przedstawiono powyżej, obowiązkiem zbywcy jest przekazanie dokumentu polisy nowonabywcy. Ważne jest, aby był to nie tylko certyfikat, ale cała umowa kupna sprzedaży samochodu (superpolisa.pl) zawarcia ubezpieczenia. Dzięki temu możliwe będzie sprawdzenie jej ważności i dokonania opłaty. Jeżeli na polisie widnieje “płatność gotówką u agenta” to nie ma co do tego wątpliwości, jeżeli jednak miał zostać dokonany przelew, warto poprosić o potwierdzenie lub sprawdzić ten fakt u agenta. Nie mniej jednak otrzymując ubezpieczenie OC wraz z samochodem, kupujący ma dwie możliwości rozporządzenia nim.

Kupujący wypowiada dotychczasową umową

Kupujący, który wraz z pojazdem otrzymuje ważną polisę OC, ma możliwość jej wypowiedzenia w dowolnym momencie jej trwania. Koniecznie musi być to dokonane w formie pisemnej. W większości przypadków należy się jednak liczyć z dopłatą, za okres, w którym korzystało się z tej ochrony. Towarzystwa ubezpieczeniowe często nie dokonują rekalkulacji składki, jeżeli klient nie wypowiada umowy poprzedniego właściciela po dłuższym okresie korzystania z niej. Należy więc zauważyć, że jeżeli chcemy wypowiedzieć dotychczasową umowę najlepiej zrobić to jak najszybciej po zakupie, ponieważ w innym przypadku poniesiemy dodatkowe koszty.

Kupujący korzysta z ochrony ubezpieczeniowej do końca jej trwania

Drugą opcją, w związku z uprawnieniami w stosunku do polisy zbywcy jest korzystanie z niej do końca trwania okresu ochrony. Należy jednak pamiętać, że polisa ta nie zostanie wznowiona automatycznie po jej zakończeniu. Sytuacja taka stanowi jeden z wyjątków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto towarzystwo ubezpieczeniowe ma możliwość dokonania rekalkulacji składki. Warto więc najpierw sprawdzić, która opcja będzie dla nas bardziej opłacalna, tak aby nie było konieczne ponoszenie dodatkowych kosztów.

 

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Kupno samochodu a ubezpieczenie – co warto wiedzieć?

Czy trzeba zgłaszać do towarzystwa informację o zakupie samochodu?

Przepisy prawa oraz ogólne warunki nakładają obowiązek poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o zawarciu umowy kupna-sprzedaży samochodu. Fakt zbycia pojazdu powinien być zgłoszony w formie pisemnej przez sprzedającego, informując tym samym o przekazaniu polisy nowonabywcy. Ponadto sama umowa kupna sprzedaży samochodu (https://superpolisa.pl/oc-a-umowa-kupna-sprzedazy-samochodu/) powinna zawierać niezbędne informacje do przepisania umowy na nowego właściciela, czyli głównie:

  • data i godzina zawarcia umowy, miejscowość;
  • dane identyfikacyjne kupującego i sprzedającego (imię i nazwisko, nr pesel, adres zamieszkania);
  • parametry samochodu (marka, model, rok produkcji, nr rejestracyjny, nr VIN, pojemność, rodzaj paliwa);
  • pozostałe niezbędne informacje (m.in. kwota).

Data i godzina są szczególnie ważne w przypadku wystąpienia kolizji, tak aby nie było wątpliwości na konto kogo, należy przypisać szkodę. Dane powinny być czytelne, aby możliwe było skuteczne dostarczenie umowy kupna-sprzedaży do towarzystwa.

Co zrobić, gdy nie otrzymaliśmy dokumentu polisy od sprzedającego?

Obowiązkiem sprzedającego jest przekazanie kupującemu wraz z samochodem polisy. Otrzymanie tego dokumentu pozwala na sprawdzenie, do kiedy ważne jest OC oraz czy konieczne jest zapłacenie kolejnych rat. Czasami jednak, z różnych przyczyn, sprzedający nie przekazuje nam ani umowy, ani certyfikatu. Mamy wówczas do wyboru II opcje:

  • sprawdzenie ważności polisy u agenta ubezpieczeniowego;
  • na stronie UFG po wpisaniu nr rejestracyjnego lub nr VIN otrzymamy informację, czy na dzień dzisiejszy pojazd jest ubezpieczony. 

Ważne! Przed zakupem warto sprawdzić, czy składka ubezpieczeniowa faktycznie została opłacona. Jeżeli na umowie widnieje “płatność gotówką u agenta” nie ma wątpliwości. Jeżeli jednak płatność miała nastąpić przelewem, warto poprosić o potwierdzenie lub sprawdzić ten fakt u agenta ubezpieczeniowego.

Co możemy zrobić z polisą zbywcy?

Otrzymanie ważnej polisy wraz z samochodem uprawnia kupującego do zdecydowania co dalej z tą umowę. Przewiduje się dwie możliwości:

  • korzystanie z polisy zbywcy do końca okresu jej trwania;
  • wypowiedzenie umowy i zawarcie nowej polisy, na warunkach indywidualnie do nas dostosowanych.

Jeżeli wybierzemy pierwszą opcję trzeba pamiętać o możliwości towarzystwa do rekalkulacji składki. Czy dany zakład korzysta ze swojego prawa, warto sprawdzić przed podjęciem decyzji, aby nie rozczarować się koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Należy również pamiętać, że umowa poprzedniego właściciela trwa do końca jej trwania i nie ulega automatycznemu przedłużeniu. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma obowiązku informowania o tym fakcie, jak również o dokładnym terminie. Pilnowanie tego okresu należy wyłącznie do nowego właściciela. Warto pamiętać o tym fakcie, aby UFG nie nałożyło na nas kary finansowej z powodu braku spełnienia obowiązku posiadania ważnego OC.

Ponadto na nowego właściciela przechodzi jedynie polisa obowiązkowego OC. Jeżeli poprzedni właściciel korzystał również z dodatkowej ochrony, np. AC to wygasa ona z datą podpisania umowy kupna-sprzedaży samochodu.